*ตะลุยทัวร์พาเที่ยวแม่ฮ่องสอน ไม่ไป ก็รู้ได้ !?!

*แม่ฮ่องสอน*

แผนที่ประเทศไทย-แม่ฮ่องสอน

ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี

นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่น โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่มีสถิติน่าสนใจหลายอย่าง…

เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

*คำขวัญประจำจังหวัด

” หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า

ป่าเขียวขจี ผู้คนดี

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง “

*ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด-แม่ฮ่องสอน

*สัญลักษณ์ประจำจังหวัด*

* ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ดอกบัวตอง


ดอกบัวตอง

* ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กระพี้จั่น


ดอกกระพี้จั่น

Advertisements