สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนคืออะไรเอ่ย?

*สัญลักษณ์ประจำจังหวัด*

* ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ดอกบัวตอง

หน้าตาแบบนี้…

ดอกบัวตอง

* ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กระพี้จั่น

หน้่าตาแบบนี้…

ดอกกระพี้จั่น

Advertisements

มาดูกันว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล กี่หมู่บ้าน?

อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*หน่วยการปกครอง*

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 402 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และศูนย์ราชการของจังหวัด

2. อำเภอขุนยวม

อำเภอขุนยวม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีน และพม่า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนือ

3. อำเภอปาย

อำเภอปาย เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ

4. อำเภอแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง เป็นหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด (อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) มากถึงประมาณ 164 กิโลเมตร

5. อำเภอแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย แต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลัวะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทาง แง่แม่ลาน้อย

6. อำเภอสบเมย

อำเภอสบเมย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกออกมาจากอำเภอแม่สะเรียง ดังนั้นอำเภอสบเมยจึงมีประวัติร่วมกันกับอำเภอแม่สะเรียง ที่มีอายุอันยาวนานกว่า 500 ปี

7. อำเภอปางมะผ้า

อำเภอปางมะผ้าเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย พื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก

อาณาเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*อาณาเขต*

พื้นที่โดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตโดยรอบบริเวณ 12,681.259 ตร.กม. ดังนี้

* ทิศเหนือ : จรดสหภาพพม่า

* ทิศตะวันออก : จรดจังหวัดเชียงใหม่

* ทิศใต้ : จรดจังหวัดตาก

* ทิศตะวันตก : จรดสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวิน คั่นเป็นช่วงๆ

ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*ประชากร*

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติดังกล่าวนี้ ประชากรในแม่ฮ่องสอนจึงมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย และด้วยความหลากหลายนี้ ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง คนเมือง ชาวไต (ไทใหญ่) จีนฮ่อ พม่า และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่

* ม้ง (แม้ว)

* ลีซู (ลีซอ)

* ล่าหู่ (มูเซอ)

* ลัวะ

* ปกฺกะญอ (กะเหรี่ยง) เป็นต้น

โดยต่างรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏ ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมแต่อย่างใด

ประชากรโดยรวม : มีประมาณ 241,847 คน

ทำความรู้จักกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันสักนิด

แผนที่ประเทศไทย-แม่ฮ่องสอน

*แม่ฮ่องสอน*

ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่น โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่มีสถิติน่าสนใจหลายอย่าง… เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

*คำขวัญประจำจังหวัด

” หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า

ป่าเขียวขจี ผู้คนดี

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง “

*ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด-แม่ฮ่องสอน