มาดูกันว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล กี่หมู่บ้าน?

อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*หน่วยการปกครอง*

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 402 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และศูนย์ราชการของจังหวัด

2. อำเภอขุนยวม

อำเภอขุนยวม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีน และพม่า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนือ

3. อำเภอปาย

อำเภอปาย เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ

4. อำเภอแม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียง เป็นหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด (อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) มากถึงประมาณ 164 กิโลเมตร

5. อำเภอแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย แต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลัวะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทาง แง่แม่ลาน้อย

6. อำเภอสบเมย

อำเภอสบเมย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกออกมาจากอำเภอแม่สะเรียง ดังนั้นอำเภอสบเมยจึงมีประวัติร่วมกันกับอำเภอแม่สะเรียง ที่มีอายุอันยาวนานกว่า 500 ปี

7. อำเภอปางมะผ้า

อำเภอปางมะผ้าเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย พื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: