ทำความรู้จักกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันสักนิด

แผนที่ประเทศไทย-แม่ฮ่องสอน

*แม่ฮ่องสอน*

ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่น โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่มีสถิติน่าสนใจหลายอย่าง… เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

*คำขวัญประจำจังหวัด

” หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า

ป่าเขียวขจี ผู้คนดี

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง “

*ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด-แม่ฮ่องสอน

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: