ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*ประชากร*

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติดังกล่าวนี้ ประชากรในแม่ฮ่องสอนจึงมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย และด้วยความหลากหลายนี้ ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง คนเมือง ชาวไต (ไทใหญ่) จีนฮ่อ พม่า และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่

* ม้ง (แม้ว)

* ลีซู (ลีซอ)

* ล่าหู่ (มูเซอ)

* ลัวะ

* ปกฺกะญอ (กะเหรี่ยง) เป็นต้น

โดยต่างรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏ ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมแต่อย่างใด

ประชากรโดยรวม : มีประมาณ 241,847 คน

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: