อาณาเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*อาณาเขต*

พื้นที่โดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตโดยรอบบริเวณ 12,681.259 ตร.กม. ดังนี้

* ทิศเหนือ : จรดสหภาพพม่า

* ทิศตะวันออก : จรดจังหวัดเชียงใหม่

* ทิศใต้ : จรดจังหวัดตาก

* ทิศตะวันตก : จรดสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวิน คั่นเป็นช่วงๆ

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: