สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนคืออะไรเอ่ย?

*สัญลักษณ์ประจำจังหวัด*

* ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ดอกบัวตอง

หน้าตาแบบนี้…

ดอกบัวตอง

* ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กระพี้จั่น

หน้่าตาแบบนี้…

ดอกกระพี้จั่น

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: