ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่ออักษรโรมัน…………………………………………………………..Mae Hong Son
  • พื้นที่……………………………………………………………………….12,681.259 ตร.กม.
  • ประชากร………………………………………………………………….241,847 คน (พ.ศ. 2552)
  • ความหนาแน่น……………………………………………………………19.07 คน/ตร.กม.

ศูนย์ราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : (+66) 0 5361 2156

Advertisements
%d bloggers like this: